45,000 

Giỏ inox được thiết kế để treo hộp đựng vật sắc nhọn  và hộp đựng vật không sắc nhọn trên xe tiêm.

Liên hệ để nhận tư vấn và các ưu đãi.

Danh mục: