1,550,000 

Thùng vận chuyển chất thải lây nhiễm thích hợp sử dụng tại các địa bàn y tế quy mô nhỏ nằm rải rác – Trạm y tế các xã, phường, thị trấn nằm rải rác, lượng chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại ít. Chất thải được thu gom tập trung về Trung tâm y tế cấp Quận huyện để tiến hành xử lý.

Liên hệ để nhận tư vấn và các ưu đãi ngay!

Mã: TCCT-500DC Danh mục: