Các mẫu thùng rác thích hợp sử dụng tại công viên

615,000 690,000 
750,000 815,000 
1,250,000 1,350,000 
1,950,000 2,050,000 
385,000 450,000