Các loại thùng rác có thể sử dụng được ngoài trời

750,000 805,000 
750,000 805,000 
1,650,000 1,750,000 
1,250,000 1,350,000 
615,000 690,000 
750,000 815,000 
1,250,000 1,350,000 
1,950,000 2,050,000 
Hết hàng
550,000 650,000 
550,000 650,000 
385,000 450,000 
750,000 805,000 
1,350,000 1,450,000