Bán thùng rác có bánh xe nhiều mẫu mã

525,000 750,000 
550,000 805,000 
365,000 550,000 
345,000 495,000 
180,000 250,000 
4,150,000 4,750,000 
605,000 820,000 
395,000 550,000