395,000 480,000 

Thùng rác 120L màu trắng được sản xuất công nghiệp bằng nhựa HDPE chính phẩm, có dãn tem nhãn theo quy định. Thùng rác màu trắng được sử dụng phân loại rác thải tại bệnh viện và các cơ sở sản xuất.

Liên hệ để nhận tư vấn và các ưu đãi tốt nhất ngay!