48,000 

Tên sản phẩm: Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn 5 lít

Nguyên liệu: Giấy duplex kháng thủng

Màu sắc: Vàng

Kích thước: 150 x 120 x 270mm

Được dùng để chứa chất thải sắc nhọn nguy hiểm trong các phòng thủ thuật, phòng khám, phòng tiêm, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh phẩm, trên xe tiêm.

 

Danh mục: