46,000 55,000 

Túi đựng rác thải, chất thải y tế được sản xuất theo quy định của bộ y tế (Thông tư số 58/TTLT-BYT-BTNMT). Túi đựng rác thải y tế có dây rút giúp thuận tiện và an toàn hơn trong quá trình thu gom rác, đặc biệt đối với các loại rác thải có thể chứa virus lây nhiễm.

Liên hệ Hotline 0986 337 223 để nhận tư vấn và ưu đãi tốt nhất.

Danh mục: Từ khóa: